banner-website4

Alle records Slingerbeurs Almelo gebroken!

Vrijdag 13 april vond op het ROC van Twente in Almelo de jaarlijkse Slingerbeurs plaats en alle records zijn hierbij gebroken! Het aantal aanbieders, vragers en het eindresultaat was meer dan voorgaande jaren.
Het was een mooie zonnige dag, zoals dat tot nog toe bij alle Slingerbeurzen is geweest. Er heerste een gemoedelijke sfeer en het was indrukwekkend te zien bij aanvang, hoeveel tafels van aanbieders gereed stonden, welgeteld 68 stuks!
Er is afgelopen jaar hard gewerkt door het Slingerteam om De Slinger nog meer bekend te maken bij het publiek en dat heeft gewerkt, want bij de voorbereiding werd al duidelijk dat het aantal deelnemers van vorig jaar overschreden zou worden. Het aantal vragers dit jaar was 65. Aan het eind van de beurs bleek dat het eindresultaat wederom gestegen was ten opzichte van andere jaren, t.w. 241 matches met een verhandelde marktwaarde van € 114.965 (2017: 185 matches voor € 102.265).
De Slinger bedankt het ROC van Twente voor het beschikbaar stellen van de locatie en de verzorging, maar ook alle vrijwilligers, m.n. de accountants, notarissen, het netwerk Vrouwen van en voor Almelo, de hoekmannen en overige individuele vrijwilligers.

 

Bekendmaking SlingerAward 2017

Tijdens de Slingerbeurs is de winnaar van de SlingerAward bekend gemaakt door wethouder Christien van Wijk. Met meerderheid van stemmen (70%) is gekozen voor Repair Café Almelo samen met woon- en leefgemeenschap De Wonne.
Geert ten Tusscher en Riemke Gerritsen hebben een oorkonde en een, door Artdesch handgemaakte, schaal in ontvangst genomen. Voor De Wonne waren dat Heileen Holman en Frida Koopman. Zij ontvingen naast de oorkonde en de schaal , als vrager, ook nog een waardecheque van €250.

Foto's slingerbeurs

_IGP5370

Het verhaal achter geslaagde matches

We leven in een tijd met grote bezuinigingen. Maatschappelijke Organisaties die jaren lang met subsidies vanuit de overheid, of giften vanuit het bedrijfsleven hun doelstellingen hebben kunnen waarmaken, worden nu gekort op hun besteedbare budgetten. Zij moeten op zoek naar andere manieren en middelen om het voortbestaan van hun organisatie te garanderen of groei te realiseren. De crisis treft helaas niet alleen deze organisaties; ook vanuit de maatschappij komen steeds meer acute hulpvragen. Het is daarom van groot belang dat juist nú Maatschappelijke Organisaties hun goede werk kunnen blijven doen. Tientallen bedrijven leveren reeds vele jaren hun bijdrage aan de Slingerbeurs Almelo. Hiermee laten ze zien dat ze Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen zijn die het belangrijk vinden mee te werken aan verbetering van het sociale klimaat in Almelo